HEMburg

 

HEMbrug is de afgelopen vijf jaar ontwikkeld tot een creatieve hotspot in de metropoolregio Amsterdam. Er zitten al meer dan dertig ondernemers en er worden toonaangevende evenementen georganiseerd.
De toekomstige eigenaar kan het gebied verder ontwikkelen tot een eigenzinnig en bruisend terrein waarbij er ruimte is voor 180.000 vierkante meter bruto vloeroppervlakte bebouwing. Denk aan wonen, werken, horeca, design en cultuur.

Wat vooraf ging

Als hart van de Nederlandse militaire industrie was HEMbrug lange tijd een afgesloten enclave in de regio. Na een periode van verval en vergetelheid sloegen het Rijk, provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad de handen ineen om dit prachtige gebied nieuw elan en levendigheid in te blazen.

Onder aansturing van Rijk, provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad ontwikkelde het projectbureau HEMbrug activiteiten om het terrein op de kaart te ze en en ontwikkeling mogelijk te maken. De context is helder: De Metropoolregio Amsterdam is een van de drie economische groeiregio’s die genoemd worden in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van het Rijk. Hierin worden de Zaan IJ oevers specifiek genoemd in het kader van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Centraal staat het behouden en versterken van de unieke, cultuurhistorische, natuurlijke en (inter)nationale kwaliteiten. Landschap en cultuurhistorie geven een gebied immers identiteit en kwaliteit. Ook het coalitie- akkoord van de Provincie Noord-Holland legt een stevig accent op behoud van erfgoed – niet alleen in het kader van ruimtelijk beleid, maar ook voor versterking van economie en toerisme.

 

Stapsgewijs ontwikkelde HEMbrug zich van een afgesloten enclave naar een terrein met een publiekelijk karakter. In samenspraak met gemeente en provincie is het terrein door het Rijksvastgoedbedrijf toegankelijk en veilig gemaakt. Er is de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in de merknaam van HEMbrug en in fases zijn gedeeltes van het terrein verhuurd en opengesteld. Op dit moment is circa een derde van het terrein openbaar toegankelijk. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de afgelopen jaren 16 monumenten gerenoveerd, in totaal zo’n 21.000 m2 bvo.
Het Rijksvastgoedbedrijf zal ook in 2017 nog volop aan het werk blijven, ook tijdens het verkoopproces.

Hembrug in cijfers:

  • 42,5 hectare waarvan 15 hectare bos
  • ca 84.000 m2 BVO
  • 100 historische gebouwen
  • 51 monumenten

 

Voor meer informatie:

Projectbureau HEMbrug

Website: www.hembrugontwikkelt.nl

Mail:         info@hembrugontwikkelt.nl