HEMbrug

Hembrug is de afgelopen zeven jaar ontwikkeld tot een creatieve hotspot in de metropoolregio Amsterdam. Er zitten al meer dan zestig ondernemers en er worden toonaangevende evenementen georganiseerd. De toekomstige eigenaar kan het gebied verder ontwikkelen tot een eigenzinnig en bruisend terrein waarbij er ruimte is voor 180.000 vierkante meter bruto vloeroppervlakte bebouwing. Denk aan wonen, werken, horeca, design en cultuur.

Wat vooraf ging

Als hart van de Nederlandse militaire industrie was Hembrug lange tijd een afgesloten enclave in de regio. Na een periode van verval en vergetelheid sloegen het Rijk, provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad de handen ineen om dit prachtige gebied een nieuw elan en levendigheid in te blazen.

Onder aansturing van Rijk, provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad ontwikkelde het projectbureau Hembrug activiteiten om het terrein op de kaart te ze en en ontwikkeling mogelijk te maken. De context is helder: De Metropoolregio Amsterdam is een van de drie economische groeiregio’s die genoemd worden in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van het Rijk. Hierin worden de Zaan IJ oevers specifiek genoemd in het kader van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Centraal staat het behouden en versterken van de unieke, cultuurhistorische, natuurlijke en (inter)nationale kwaliteiten. Landschap en cultuurhistorie geven een gebied immers identiteit en kwaliteit. Ook het coalitie- akkoord van de Provincie Noord-Holland legt een stevig accent op behoud van erfgoed – niet alleen in het kader van ruimtelijk beleid, maar ook voor versterking van economie en toerisme.

Stapsgewijs ontwikkelde Hembrug zich van een afgesloten enclave naar een terrein met een publiekelijk karakter. In samenspraak met gemeente en provincie is het terrein door het Rijksvastgoedbedrijf toegankelijk en veilig gemaakt. Er is de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in de merknaam van Hembrug en in fases zijn gedeeltes van het terrein verhuurd, verkocht en opengesteld. Op dit moment is circa de helft van het terrein openbaar toegankelijk. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de afgelopen jaren 25 monumenten gerenoveerd en de toenmalige huurders hebben een groot deel van deze panden ingericht en in 2018 aan kunnen kopen, in totaal zo’n 60.000 m2 bvo. Het Rijksvastgoedbedrijf is medio 2019 gereed met zijn renovatie en saneringswerkzaamheden.

 

Hembrug in cijfers:

  • 42,5 hectare waarvan 15 hectare bos (eigenaar gemeente Zaanstad)
  • ca 84.000 m2 BVO
  • 115 historische gebouwen
  • 36 panden van mede-eigenare
  • 51 Gemeentelijk en Rijks monumenten monumenten

Voor meer informatie:

Hembrug Zaandam BV

Website: www.hembrugontwikkelt.nl

Mail:         info@hembrug.org